Een mysterieuze, politiek geëngageerde dame

In het muzieksalon van het Merghelynck Museum hangt een prachtig neoclassicistisch portret van een mooie jongedame. We weten niet wie ze is. Voor dit portret is dat bijzonder jammer. De zelfbewust kijkende dame draagt over haar eenvoudige met kant omzoomde bloes, een rode en blauwe doek. En wie deze kleuren draagt omstreeks 1790 doet dat niet zomaar. Samen vormen zij het bleu-blanc-rouge van de Franse revolutionairen. Het portret is dus een duidelijk politiek statement.

Hoewel deels vergeten, waren ook vrouwen wel degelijk politiek actief tijdens de Franse revolutie: Olympe de Gouges ijverde bijvoorbeeld voor de gelijkberechtiging tussen vrouw en man. Ze publiceerde in september 1791 een Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (Verklaring van de rechten van de vrouw en van de burgeres). Twee jaar later eindigde ze onder de guillotine, officieel omdat ze tegen de doodstraf voor de koninklijke familie was.