Merghelynck Museum opnieuw een Topstuk rijker

De minister van Cultuur heeft beslist om een zeer zeldzame tekening uit 1558 op te nemen in de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is al de tweede keer dit jaar dat waardevolle collectiestukken van het Merghelynck Museum deze erkenning krijgen.

Het gaat om de anonieme tekening uit 1558, uitgevoerd met inkt op een groot vel perkament. Deze tekening is een getrouwe weergave van het praalgraf van hertogin Maria van Bourgondië, opgesteld in de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Toen Filips II in 1558 opdracht gaf aan beeldhouwer Jacques Jonghelinck om als pendant een praalgraf op te richten voor hertog Karel de Stoute kreeg de kunstenaar deze tekening als model en geheugensteun. 

Deze zo goed als onuitgegeven tekening vervult aldus een bijzondere ijkwaarde in het ontstaan van het prestigieuze grafmonument van Karel de Stoute en heeft als modeltekening ook een grote waarde voor het collectieve geheugen. Dit topstuk werd ontdekt tijdens de inventarisatie van de inboedel van het Merghelynck Museum na het afsluiten van de erfpacht. Gezien de kwetsbaarheid werd het nog maar één keer getoond aan het publiek tijdens de tentoonstelling 'Memento Mori' van 2000.

De opname van dit waardevolle kunstwerk onderstreept eens te meer de belangrijkheid van de collecties bewaard door onze musea. Nog maar twee maanden geleden erkende de minister een grote tekening van Louis-Jean Desprez uit 1773 en een reeks van 22 tekeningen uit diezelfde periode als topstukken. Ook het In Flanders Fields Museum bezit en bewaart een aantal topstukken: de collectie Antony, de verzameling geborduurde meelzakken en het dagboek Van Walleghem.

Praalgraf van Maria van Bourgondië, anoniem, 1558, MM 000264